Senter for psykisk helse er planlagt bygd på denne parkeringsplassen, med bru over til Nevrosenteret.  Foto: Svein Inge Meland

Her har politikerne en god valgkampsak

Styret for St. Olavs hospital har fattet et historisk vedtak om å finansiere et psykiatrisenter på Øya. Regionens politikere må nå stå på for at det skal lykkes denne gangen.

Det er neppe tilfeldig at sykehusstyret fikk bråhast med å bestemme seg om de ønsker et senter for psykisk helse i tilknytning til komplekset på Øya. Styret har med torsdagens hastevedtak også sagt ja til at senteret bør inngå i campus NTNU.