Nyhetsredaktør: Kirsti Husby. 

Derfor skriver vi om denne saken

Mellom 500 og 600 mennesker tar sitt eget liv hvert år, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er et stort samfunnsproblem.

Selvmord får mindre oppmerksomhet i offentligheten enn det størrelsen på problemet skulle tilsi. De siste årene har vi imidlertid sett større åpenhet, både blant etterlatte og pårørende, og i media. Adresseavisen mener mer åpenhet er en god utvikling.

Les også: Slik snakker du med barn og unge om problemene

Det er likevel mange vektige grunner til å være forsiktige med omtale. Fordi Trondheim kommune har satt ned egen ressursgruppe og iverksatt en rekke tiltak, velger vi i dag å skrive om det. På det nåværende tidspunkt går vi ikke nærmere inn på saken, annet enn å slå fast at bakgrunnen er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom den siste tiden. Vi har rådført oss med fagfolk. Grunnen til at vi er forsiktige med detaljer, er blant annet fordi Verdens helseorganisasjon advarer mot det.

Les også: - Foreldre må tørre å være brysomme voksne

Medieomtale som er forsiktig og som gir informasjon om mulighetene for å få hjelp, kan virke forebyggende.