Adresseavisens oppslag mandag 5. desember handler om foreldre med rusproblemer som ikke fikk nok hjelp av barnevernet. 

Når barnevernet blir både dyrt og dårlig

Mye har gått galt for barnevernet i Værnesregionen.

Når Fylkesmannen pålegger Stjørdal kommune å gå gjennom nesten tre hundre saker for å dokumentere hva som er gjort og hva som er planen videre for barna og familiene som er involvert, indikerer det tydelig at her har det sviktet på flere områder. Overforbruk av penger ser ikke ut til å ha gitt bedre barnevern, men er snarere en konsekvens av mangelfull innsats.