Mye av verdens dyrka jord forsvinner. Et uttørket appelsintre og en tom vannrørledning i Murcia i Spania. 

Kjøkkenhager er ikke nok, Rita

Jeg blir både deprimert og oppløftet av å være på FN-konferansen i Trondheim. Bærekraft er vanskelige greier, noe Rita Ottervik klarte å illustrere.

Naturmangfold og bærekraftig matproduksjon er verdens aller viktigste miljøproblemstilling ved siden av klima. Uten naturmangfold, ingen mat. Uten mat, intet liv. Så enkelt kan det sies. Men så enkelt er det likevel ikke.