foto
Rapporten etter effektiviseringsprosjektet ERP er en fullstendig fallitterklæring over fylkeskommunens politiske og administrative ledelse. Men Adressa synes ikke dette var viktig nok å skrive om, mener debattanten. Foto: Mariann Dybdahl

Har Adresseavisen glemt sitt samfunnsoppdrag?