foto
Ranheim-Værnes er en av strekningene Nye Veier etter planen skal starte opp i 2020. Slik kan deler av den bli seende ut.

Nye Veier om ny E6: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp