foto
Flere kommuner inviterer hyttefolket til å bli fastboende, og Høyre mener den særnorske hyttekulturen er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene. Så vi er blitt gode nok nå? Foto: NTB / Scanpix

Jaså, er vi bra nok for hyttekommunene nå?