foto
Oddbjørn Bruland i smørebua hjemme på Lohove. Han er kritisk til utstyrshusteriet i langrenn, også på aldersbestemt nivå. Nå også til høydehus. Foto: Adresseavisen

Høgdehus - ein ny spiker i kista