foto
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartne, vender staten og forhandlingsleder Viil Søyland ryggen etter tilbudet til bøndene. Foto: NTB / Scnapix

Hva skal vi andre gjøre når bøndene slutter?