Så vidt jeg har registrert er alle debattinnlegg i Adressa negative til campussamling på Gløshaugen, enten det har vært ansatte ved NTNU eller naboer som blir berørt. Så ser jeg en artikkel i avisa at rektor og campusdirektør (hvem har funnet på den tittelen) sier de har fått i oppdrag å samle NTNU, og at de jobber med måloppnåelse.

Når noen benytter begrepene oppdrag og måloppnåelse, vet man at de er (har blitt) byråkrater og ikke tenker i helheter. Da trenger du ikke tenke ut over oppdraget. Hvis en bare stiller spørsmålet, vil dette være bra for utvikling av NTNU og vil de ansatte få det bedre, er svaret opplagt: Alle vil få det verre. De som flytter fra Dragvoll, vil få det verre (alle lukter jo at kontorlandskap må være løsningen i mange tilfeller). De som er der, får det verre på grunn av mer press på undervisningsrom og andre fasiliteter.

Flere vil foretrekke hjemmekontor, kontakten mellom studenter og forskere vil bli svekket. Stress og konfliktnivået vil øke. En campussamling slik forutsetningene er nå, vil ha negativ effekt på absolutt alle områder av NTNUs utvikling. Det ser jo alle unntatt næringsforeningen som vil ha byggeoppdrag og rektor og campusdirektør som har et oppdrag. Hva skulle campusdirektøren holde på med hvis det ikke ble campussammenslåing? Nå har imidlertid vedkommende sagt opp. Det kan være en anledning til å ikke ansette en ny.

Styret i NTNU har blitt i tvil om det er riktig å flytte Dragvoll-ansatte til Gløshaugen. Vi får håpe ikke de også har fått et oppdrag. På Dragvoll er det gode lokaler hvor folk trives. De som har dårlige lokaler; kunstfag og musikk, har regjeringen bestemt ikke skal være med på flyttingen. De som har dårlige lokaler, får ikke bedre lokaler. Mens de som har gode lokaler, får dårligere lokaler. Kanskje ikke den mest fornuftige måten å svi av noen milliarder på. Det er jo rett og slett helt absurd.

Hvis styret og rektor har en sunn og god rolleforståelse, som innebærer å fremme gode arbeidsforhold og god utvikling for NTNU som universitet, må de rett og slett stoppe dette. Det gjelder også psykologi sin flytting til psykisk helsebygget. Det ulmer også der fordi de vil få mye verre arbeidsforhold. Det som er fornuftig å bruke penger på, er å bygge nye lokaler for kunst og musikk. Det er tragisk hvis det bare er rektor og styret som ikke ser hva som er i ferd med å skje. De er nå de eneste, hvis vi ser bort fra næringsforeningen da.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe