foto
Når enkelte vindkraftmotstandere sammenligner vindkraftutbygging på Frøya med Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge, går det over alle støvleskaft, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Morten Antonsen

Vi har alle et ansvar for å oppføre oss som folk