foto
Senter for tverrfaglig forskning, Ciris, ved NTNU Samfunnsforskning lager nytt utstyr for nye planteeksperiment i rommet. Plantene skal sendes til den internasjonale romstasjonen (ISS), for å finne ut hvordan de klarer seg i omgivelser med lav gravitasjon, i verdensrommet. Her innleggsforfatterens kolleger Irene Karoliussen og Liz Coelho. Foto: NTNU Samfunnsforskning

Bruker forskning i verdensrommet på laks i bur