foto
De videregående skolene Strinda og Heimdal stilte ikke i årets barnetog 17. mai. Foto: Rune Petter Ness

En sjeldent viktig feiring av friheten