foto
Vi har hatt som mål å fortelle om temaet fra ulike perspektiv. For å skape oversikt og forståelse, og for å la mange stemmer komme til, skriver NRKs Joar Elgåen. Foto: NRK

Nei, NRK løper ikke seksualforbryternes ærend