foto
Det må ikke bli slik at det skal være synd på gårdbrukere og utbyggere som har satset planleggingsmidler fordi de mislykkes i å få omregulert eiendommene sine til boligformål, mener innleggsforfatteren. Foto: ROTVOLL EIENDOM

Utbygging eller ikke av Øvre Rotvoll