foto
Åfjord 3. oktober 2019 Støping av fundamenter til vindturbiner på Harbakkfjellet og Kvendalsfjellet. Foto: Morten Antonsen

Vindkraft omdisponerer areal i svært stor skala uten arealplanprosesser i Norge