Adresseavisen hadde 19. juli et intervju med ordfører Isak Veierud Busch (Ap) på Røros. Han peker på at strømprisene i prisområde 1, der Røros er eneste trønderkommune, nå er så høye at det truer store deler av næringslivet i kommunen. Han mener myndighetene må komme opp med tiltak som får strømprisene ned. Det er det lett å si ja til. Og som Ap-ordfører burde Busch lett kunne nå fram til statsministeren med sitt krav.

Problemet er at Jonas Gahr Støre ikke har tenkt å høre på verken Røros-ordføreren eller andre som er fortvilte over den energipolitikken som sittende regjeringen fører, og som forrige regjering også sverget til. Markedet skal rå, selv om bedrifter på Røros og andre steder går under! Det gjorde Støre helt klart i sitt sommerintervju i Aftenposten for ikke mange dagene siden.

En av løsningene ordfører Busch anviser, er å bygge sammen prisområdene 1 og 3. Område 3 utgjøres av det meste av Trøndelag. Det er en ekstremt dårlig løsning, og den bør alle si nei til! En slik kobling vil ikke få strømprisene merkbart ned, verken for rørosfolk eller noen andre sør for prisgrensen. Derimot vil en slik kobling, som kraftbransjen nord for prisgrensen selvsagt ivrer for, bli den rene motorveien for europaprisene videre nordover.

Norge er en stormakt på energi innenfor olje og naturgass. Vår vannkraft er derimot en mygg på ca. 140 TWh, målt mot et europeisk strømmarked på ca. 3500 TWh. Mot et europeisk energimarked totalt, på ca. 20 000 TWh, er vår vannkraft ikke engang en småvokst knott!

Det som dessverre blir stadig tydeligere, er at også denne regjeringen aksepterer at strømprisene i Norge skal fastsettes i et europeisk energimarked. Et marked vi knyttes stadig tettere opp mot med kabler vi selv ikke trenger. Dermed forsvinner den konkurransefordelen vårt land har hatt i form av lavere strømpriser enn i landene vi konkurrere med.

Hvor mange bedrifter skal gå overende, på Røros og andre steder, før vi får en annen energipolitikk?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe