foto
Foreløpig illlustrasjonsplan, med fotballhall nordvest for Smistadvegen og kombinasjonsbygg 1 og 2 sørøst for Smistadvegen. Foto: Fra saksfremlegget. Illustrasjon: Pir II

Politikerne må snu om fotballhall