FV30 er ingen lokalvei. Oppgradering og rassikring av denne veien er et nasjonalt veiprosjekt for å sikre transport og trafikk mellom Sør-Norge og Trøndelag og Nord Norge. Det er ikke lokalsamfunnene i Gauldalen som skal pålegges hovedkostnaden for gjennomføring av dette viktige nasjonale prosjektet. Adressas leder beskriver dette på en meget god måte i tirsdagens avis, men avisen har ikke med alle argumenter.

foto
Einar Stephansen Foto: Privat

FV30 er reserveløsning for E6/RV3 for transport mellom Sør-Norge og Trøndelag. I desember 2021 var E6 stengt ved Stavåbrua. Eneste omkjøring var FV30 over Røros og gjennom Gauldalen. Onsdag 1. desember kjørte jeg tur-retur Trondheim–Røros. Fra Støren til Røros klokka 08.00–10.00 møtte jeg 72 tunge kjøretøy. På returen klokka 14.00-16.00 kom 116 tunge kjøretøy imot. Det er ett kjøretøy i minuttet, ett for hver 800 meter. I august blir Estensmo bro i Kvikna stengt for reparasjon av skader. Igjen vil FV30 få betydelig økt trafikk som omkjøringsalternativ.

Lokalbefolkningen i Gauldalen skal ikke betale for at tungtransport skal ha FV30 som reserveløsning. Fra 1. juli ble en rekke fergestrekninger gratis. Tiltaket ble gjennomført blant annet for å gjøre det lettere for lokalbefolkningen i en rekke kommuner. Bruk samme argumenter i Gauldalen. Kan man gi folk gratis ferger, kan man også frafalle bompengekravet i Gauldalen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe