En diskusjon rundt generell legalisering av cannabis, og diskusjon rundt praksisen om medisinsk cannabis bør separeres. Dette er to helt forskjellige ting, og det er ikke noe nytt at noe som benyttes som et legemiddel for pasienter blir kjøpt ulovlig og brukt som rusmiddel av andre. Dette bør likevel ikke være grunnlag for å straffe de som trenger medisinen sin.

Det finnes flere tusen mennesker rundt om i landet som sliter med smerter, og når det kommer til behandling av sterke smerter får disse pasientene som regel tilbud om opiater som for eksempel morfin.

Jeg mener at vi i Norge bør endre praksis når det kommer til behandling av smertepasienter. Tross at det er gjort god forskning på og dokumentert at cannabis kan gi bedre smertelindring enn opiater hos en del pasienter, er dette noe kun et fåtall tar stilling til. Forskning viser at opiater er langt mer avhengighetsskapende og skadelig enn cannabis, og også gir flere bivirkninger.

De av oss som er født på 90-tallet er vokst opp med skrekkhistorier når det kommer til cannabis, og svært få er klar over plantens medisinske effekt.

I dag skrives medisinsk cannabis ut på resept til en ekstremt liten pasientgruppe i Norge, og dette gjelder de som har kraftige spasmer grunnet MS, kvalme under kreftbehandling eller hos de som har HIV. Alle som sliter med sterke, kroniske smerter får avslag på behandling med medisinsk Cannabis, og får heller tilbud om behandling som har dårligere effekt og flere bivirkninger.

Jeg reiser selv til Danmark grunnet sterke, kroniske smerter for å få skrevet ut cannabis på resept. Det har gitt meg bedre livskvalitet, og har gjort at jeg blant annet har kunnet slutte helt på opioder. Min historie er ikke unik, det gjelder veldig mange pasienter rundt om i Norge.

Noen reiser til Danmark, noen til Nederland og noen er så desperate at de kjøper på det svarte markedet i Norge. For det er jo ikke akkurat billig å skulle reise til utlandet for å kjøpe medisin på egen regning, for å så måtte tollklarere dette ved ankomst. Det er tydeligvis ikke nok at pasienter må betale for reise, legetime og medisiner selv, men staten skal altså tjene penger på dette?

Det er tydelig at vi som bruker det som medisin blir hardt straffet. Vi må ta opp lån og blakke oss helt for å få råd til livsviktig medisin, fordi et liv på opiater og beroligende ikke er et liv med god livskvalitet.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!