foto
Kroppan bru med massedeponi ved byggingen av ny Sluppen bru/Nydalsbrua. Foto: Morten Antonsen

Hold kommunen unna bygging av E6