foto
Formålet med North Connect er auka pris, som grunnlag for meir vindkraft og vasskraft til eksport, og auka inntekt for kraftselskapa., skriver innleggsforfatteren. Foto: e-co.no

Formålet med Skottlandskabelen er sal av kraft til høg pris