EUs utenriksministre står overfor massive oppgaver.

Forsiden på metro-utgaven av den amerikanske tabloiden The New York Post denne helga, oppsummerte følelsen mange sitter med etter de siste dagenes dramatiske hendelser: «The World Gone To Hell». Det finnes selvfølgelig håp. Men når et uforståelig massedrap i Nice blir avløst av et blodig kuppforsøk i Tyrkia, er det lett å bli pessimist. Mandag møttes utenriksministrene i EU for å diskutere de etter hvert massive problemene kontinentet og verden står overfor.

Britene sendte sin nye utenriksminister Boris Johnson. Flere har vært sterkt tvilende til Johnsons diplomatiske evner. Dette er brexit-generalen som så sent som i vår vant det konservative tidsskriftet The Spectators konkurranse om å skrive det mest spottende diktet om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault har beskyldt Johnson for å være en løgner. Men Europas utfordringer kan ikke løses uten dialog og bilateralt samarbeid.

Forholdet til Tyrkia, som i en årrekke har vært et assosiert medlem av EU, men som like lenge har stått uten fullt medlemskap, er problematisk. Mandag uttalte EUs utenriksminister Federica Mogherini at den tyrkiske rettsstaten må beskyttes. Bakgrunnen er at Erdogan har arrestert 6000 mennesker etter det mislykkede kuppforsøket, og uttalt at han vurderer å gjeninnføre dødsstraff. 2700 dommere og 9000 ansatte i innenriksdepartementet skal ha fått sparken.

Situasjonen i Tyrkia setter EUs utenriksministre i skvis. De fordømmer kuppforsøket for å understreke at militær maktovertakelse er uakseptabelt. Samtidig advarer de mot at Erdogan innfører et system som setter demokratiet tilbake.

Det var flyktningkrisen og situasjonen i Syria og Libya som egentlig skulle være tema for EU-møtet i Brussel. Her er Tyrkia viktig. Kjernen i en avtale mellom EU og Tyrkia fra mars, er at migranter som kommer fra Tyrkia til Hellas skal returneres til Tyrkia. Men Erdogan har stilt visse premisser, som fortgang i forhandlingene om EU-medlemskap og at tyrkiske borgere skal reise uten visum i EU-land.

Det siste har Frankrike, et land i en vedvarende unntakstilstand, vært skeptisk til. Antakelig er de ikke mindre skeptisk etter hendelsene i Nice. Også terror blir tema for møtet i Brussel, hvor USAs utenriksminister John Kerry er til stede. Han kan bli vitne til at problemene tårner seg opp: Uenighet om hele EU-prosjektet, tyrkisk krise og vedvarende terrorfare. Forhåpentligvis kan diplomati bidra til å løse noen floker.