Stadig flere leter i avfallsdunker til matbutikker etter spiselig mat som er gått ut på dato. Det er bra at noen sørger for å redusere matsvinnet.

Det er blitt populært å lete etter fullt brukbar mat som er kastet i konteinere utenfor matbutikker i Trondheim. Det skriver «fattig dumpster diver» Sandy Lundhaug Andresen i et leserinnlegg i Adresseavisen. Men det fikk hun ikke holde på med særlig lenge. Kjøpmannen ba henne om å legge tilbake maten og forlate området. Det er skuffende at Sandy og andre ikke får lov til å utnytte mat som uansett skal destrueres.

Det kastes i dag altfor mye god mat. Ifølge Matsentralen kastet hver av oss 85 kilo spiselig mat i 2020. I tillegg dumper matbutikkene store mengder mat som er gått ut på dato, men som fortsatt er nesten like god som den som selges. Riktignok er matsvinnet på vei ned, men fortsatt havner altfor mye mat i søppeldunken.

Ulike kampanjer er lansert for å få oss til å utnytte maten bedre. Det har fått ned svinnet noe, men det er fortsatt langt igjen. Mange sliter nå tungt med stadig høyere matvarepriser. For Sandy og vennene hennes er letingen i konteinerne nødvendig fordi de har dårlig råd. I tillegg bidrar de til å redusere matavfallet.

Nå burde det uansett ikke være slik at noen må lete i avfallsdunkene etter spiselig mat fordi de har dårlig råd. Dessverre er det tilfellet også i Norge, noe politikerne må løse. Andre finner mat i konteinere av ideologiske grunner, i protest mot overforbruk. Til NRK sier politiet at så lenge de som tar maten ikke griser og ødelegger, eller stjeler sensitiv informasjon, vurderer de ikke «dumpster diving» som straffbart.

Det er uklart hva som er årsaken til at kjøpmannen heller vil kaste maten enn å la noen utnytte den. Det kan være frykten for tap av inntekt, frykt for at folk blir syke av maten eller at de som tråler konteinerne, sprer avfallet utover. Noen butikker leverer utgått mat til ulike organisasjoner som deler den videre til trengende. Det er bra. Det bør også være mulig for matbutikker å la privatpersoner få tilgang til mat som er kassert, men fortsatt mer enn god nok.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe