foto

Hvorfor er det ikke ordentlige toaletter langs sykkelruta?