foto
Kommunelege Knut Furuseth frykter at det ikke vil skje noe på sikkerheten før elsparkesykler før mange nok blir skadet. Foto: Terje Svaan

Motorisert ferdsel på fortau og fotgjengerfelt