foto
Byutvikling styrt av kortsiktige næringsinteresser løser kanskje visse politikers behov for å vise handlekraft gjennom rask og synlig forandring. I det lange løp tapper det allikevel sentrum for opplevelsesverdi og bydelene for bokvalitet, skriver vår gjestekommentator. Foto: TERJE SVAAN

Å planlegge byen med bind for øynene