foto
Debattant Ingrid Dawn Prescott er mamma til barn Tyholttunet barnehage, som bruker det aktuelle området til frilek og aking. Bildet er tatt av barnehagen. Foto: Tyholttunet barnehage

Ikke ødelegg friluftsområdene på Tyholt