foto
Hovedtillitsvalgte i Sykepleierforbundet i Trondheim kommne, Ingrid Berg Selfjord, Mia Småvik Rørdal og Anne Grethe Kristiansen (ikke på bildet), spør seg om politikerene i stor nok grad forstår konsekvensene av det de vedtar. Foto: Kim Nygård

Kjære politiker: Spør mer om helsetjenestene!