foto
Nye Veier ønsker 110 km/t på hele eller deler av strekninga mellom Melhus og Ulsberg. Illustrasjonsbildet av vegen er fra Eidsmo, rett sør for Kvål . Foto: Nye veier

Kampen mot et moderne hovedveinett