Stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked.

Vi som er født mellom starten av 1980-tallet og årtusenskiftet blir kalt millenniumgenerasjonen. Vi bidrar med å endre, utvikle og utfordre det tradisjonelle arbeidslivet.

Vi har introdusert en ny måte å tjene penger på gjennom delingsøkonomi. Vi ønsker å dele mye mer av våre tjenester, eiendom og arbeidskraft i et nytt arbeidsmarked der vi er vår egen sjef.

Ved hjelp av ulike apper, som Airbnb, Uber og mange flere, kan du med et enkelt tastetrykk utføre en tjeneste ved å dele din private leilighet eller være sjåfør og tjene godt med penger.

Les også: Vil utvikle «offentlig Uber-tilbud» for hele Trøndelag

Delingsøkonomi bidrar til en ny revolusjon innen arbeidsmarkedet, der du og jeg kan dele ulike tjenester med hverandre til en lav pris. Dette bryter med det tradisjonelle arbeidsmarkedet, som er regulert med skatt, sykepenger, fødselspermisjon, pensjon, og klare roller og forventninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det nye arbeidsmarkedet bryter med alle normene i dagens arbeidsmarked. I delingsøkonomien er det ingen arbeidsgiver, arbeidstaker, sykepenger, fødselspensjon, og pensjon. Det skaper uklarheter og utfordringer.

Myndighetene vet ikke helt hvordan vi skal sikre velferdsstaten skattepenger gjennom delingsøkonomi. En annen utfordring er at vi ennå ikke vet hvordan vi skal regulere markedet på en trygg og ryddig måte. Dette har Delingsøkonomiutvalget prøvd å finne noen svar på.

Les også kronikken: Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem

Delingsøkonomien utgjorde en halv milliard norske kroner i 2015. Det er en ganske liten andel av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP): 0,16 promille. Ved hjelp av forenklet matematikk tilsvarer det en hundrelapp per innbygger.

Delingsaktørene må rapportere inntektene til skattemyndighetene, slik bidrar vi til å regulere markedet og staten får en økonomisk oversikt.

Ifølge delingsutvalget må det være muligheter til å tjene 10000 kroner skattefritt for å dele et privat husrom mot betaling til for eksempel turister.

Tiden er inne for å fjerne løyveplikten i drosjenæringen, slik kan enhver person dele sin bil og utføre en tjeneste mot betaling på lovlig hvis. Slik vil færre ha behov for å eie en egen bil. Det er noen av tiltakene som delingsutvalget foreslår.

Les også Signert-kommentaren: Privat profitt redder velferden

Å dele er lønnsomt for økonomien og miljøet. Delingsøkonomien skaper allerede gode verdier i norsk økonomi fordi det bidrar til mer konkurranse, bedre produkt- og tjenesteutvalg, billigere tjenester til forbrukeren og utvikling i ulike næringer.

Ved hjelp av forslagene til delingsutvalget kommer vi til å møte kravene fra millenniumgenerasjonen, som ønsker å være selvstendige næringsdrivende gjennom nye inntektsmuligheter.

Usikre rapporter som delingsutvalget har tatt i bruk, spår allerede at delingsøkonomien vil vokse og utgjøre 40 mrd. kroner kun om noen tiår, om ikke raskere, og det kommer til å tilsvare en prosent av BNP.

I USA er det 20 millioner mennesker som bruker delingsøkonomi som en arbeidsplattform. Delingsøkonomien er framtiden, og jeg tror at stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked.

Les også debattinnlegget: Lobbyisme for dummies

Vi har en arbeidsledighet på litt over fire prosent, det er høyeste nivå på 20 år. Det er over 70000 unge uten arbeid, det betyr at vi er i en tid med laveste andel i jobb på 20 år. Om ikke det offentlige skaper flere arbeidsplasser, kan delingsøkonomi bli det nye arbeidslivet til stadig flere unge.

Ti prosent av arbeidstakerne, inkludert meg, ønsker et arbeidsliv som gir mer frihet og fleksibilitet, der jeg kan være min egen sjef. Ved at stadig flere deler sine tjenester og arbeidskapasitet, skaper vi gründervirksomhet og innovasjon i næringslivet.

Delingsøkonomi bidrar til å stimulere flere arbeidsledige til å komme tilbake til arbeidslivet. Vi skaper flere innovative mennesker som gir mer av seg selv. De som er arbeidsledig bidrar til mer effektiv utnyttelse av sine ressurser. Terskelen til arbeidsdeltakelse blir senket.

Delingsøkonomien varsler en ny tid. Den gir oss en ny alternativ måte å organisere vårt arbeidsliv på, og dette arbeidslivet kan stadig flere arbeidsledige ta del i.

Delingsøkonomi har kommet for å bli. Jeg tror delingsøkonomien blir et viktig og nødvendig supplement til privat næringsliv, innovasjon og gründervirksomhet.

Det er på tide å tilpasse arbeidsmarkedet til fordel for delingsøkonomi. Norge kan ikke ligge flere tiår etter. Tiden er inne for å slippe til delingsøkonomien.

Hør våre kommentatorer og gjestene Jostein Grande og Ivar Vigdenes i denne ukas podkast som er en spesialutgave i forbindelse med Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter