SVs Lars Haltbrekken peker på en viktig utfordring for NSB når han slår et slag for flere soveplasser på nattoget.

Stortingsrepresentanten har i et spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) spurt om hva statsråden kan gjøre for å øke kapasiteten på sovevogntilbudet på de mest trafikkerte togstrekningene i Norge. I likhet med Haltbrekken har også vi ofte opplevd at soveplassene er utsolgt i god tid før reisen skal starte. Med økt kapasitet på nattogene vil toget kunne bli et mer attraktivt og mer miljøvennlig reisealternativ enn flyet.

Det er på tide å gi nattogene et løft. På strekningen mellom Trondheim og Oslo vil en slik kapasitetsøkning avlaste flytrafikken, redusere biltrafikken til og fra Værnes og være et godt alternativ for en komfortabel reise mellom Trøndelag og Østlandet. Bedre kapasitet og komfort vil gjøre det enda mer attraktivt å velge toget.

Samferdselsminister Solvik-Olsen mener det ikke er så enkelt å øke sovevognkapasiteten på en strekning, uten å redusere den på en annen. Det er en for passiv holdning. Norske tog disponerer i dag totalt 20 sovevogner fordelt på Bergensbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Sørlandsbanen. Det er ingen løsning å svekke tilbudet på en strekning for å øke den på en annen. Skal kapasiteten økes må det derfor vurderes om det kan kjøpes inn flere sovevogner.

Det er selvsagt fint at sovevognene brukes. I stedet for å stå opp midt på natta for å haste til flyplassen for å rekke et møte i Oslo, kan man sove seg over Dovre på vei til møtet neste dag. Men skal flere ta toget, må tilbudet bli langt bedre enn i dag. Det holder ikke med fagre ord om å velge tog fremfor fly, så lenge det ikke er nok kapasitet på togene til at det er mulig å bestille en soveplass uten å ha booket billetter flere uker før avreise.

Ketil Solvik-Olsen sier i sitt svar til Lars Haltbrekken at Norske Tog nå vurderer ulike løsninger. Blant annet muligheten for å ta i bruk vogner som kan brukes både som sovevogner på nattog og som vanlige togvogner på dagtog. Det er en interessant plan som kan bidra til at flere velger nattoget når de skal ut på reise.