Parasitten som truet laksen i norske elver i flere tiår, er i ferd med å bli utryddet. Miljømyndighetene har gjort en glimrende jobb med å berge villaksen.

Det er svært sjelden at en stor del av befolkningen lærer seg latinske navn på ulike arter. Men lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært en så stor fare for laksen at mange har hørt om den. Hvis parasitten setter seg på lakseungene, kan et stort antall av dem dø. I flere vassdrag har lokalt tilpassede laksestammer derfor vært truet av utryddelse.

Parasitten har vært et stort problem over hele landet, også i Midt-Norge. Gaula og Orkla er blant elvene som har vært truet, og Gyrodactylus salaris har vært et problem i Rauma og Driva i mange år. Nå er Rauma friskmeldt, og i sommer pågår det klorbehandling i Driva.

Klor er de siste åra blitt et viktig supplement til rotenon-behandling, som har vært omstridt, men effektivt. Et prøveprosjekt med klor i Driva i fjor var vellykket, så det er godt håp for laksens framtid også i denne elva.

En fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser ifølge NRK at arbeidet mot Gyrodactylus salaris har vært vellykket og at kampen er i ferd med å bli vunnet.

Arbeidet koster skattebetalerne rundt en milliard kroner. Vi tror likevel at dette vil vise seg å bli en god investering. Laksefiskere fra mange land legger igjen betydelige summer omkring i Distrikts-Norge, og det er avgjørende at elvene er friske. Som Vidar Skiri i Rauma elveeierlag sier til NRK: Denne milliarden vil Norge tjene inn igjen mange ganger i åra framover.

Det har dessuten stor egenverdi at naturen fungerer slik den skal. At parasitten i det hele tatt spredte seg, skyldes at vi mennesker grep inn i økosystemet. Lakseparasitten kom fra Sverige da Norge hentet settefisk derfra på midten av 1970-tallet. De neste åra spredte den seg til over 50 vassdrag.

Nå er 39 av disse vassdragene friskmeldte, og ytterligere fire venter på å bli det. Miljømyndighetene har all grunn til å være stolte av arbeidet som er gjort.