foto
Jeg har i avisa blitt omtalt som bonde og grunneier, og det er nettopp som denne kombinasjonen jeg skriver dette, skriver Kolbjørn Selmer. Foto: Espen Bakken

100 prosent av dyrkamarka på Overvik jordflyttes og nydyrkes, ingen matjord går tapt