foto
På toppen av det hele har kanskje de fleste håndverkerne i Oppdal mer arbeid hos hyttefolket enn hos de som bor der fast, skriver hytteeier Lindbak Foto: Morten Antonsen

Er «hyttefolket» med i dimensjoneringen av helsetjenesten i Oppdal?