foto
Beboere i Stiftelsen Vår Frue Menighets aldersboliger får Entras nye kontorbygg i Kongens gt 8 meter fra vinduene til rommene i aldersboligene. Foto: Morten Antonsen

Uhørt frekkhet mot eldre