foto
André N. Skjelstad, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag. Foto: Christine Schefte

Distriktsopprørets høye beskytter