foto
Gjerdrum-skredet har aktualisert temaet. Det er i den forbindelse vi her gir en oversikt over de viktigste sakene der kvikkleireskred eller fare for kvikkleireskred har fått rettslig etterspill, skriver de to juristene i denne kronikken. Foto: Terje Bendiksby

Skred må undersøkes bedre av politi og kommisjoner