foto

Ola Borten Moe forstår ikke hvordan internasjonalt klimasamarbeid fungerer