Ragnhild Lande spør i et leserinnlegg i Adresseavisen 22. juni om det må være så trist på Torvet. Vi vil først benytte anledningen til å takke for engasjementet - og ikke minst for rosende omtale av sommerblomstene i sentrum!

Bakgrunnen for valg av utformingen på Torvet er et designprogram. På Trondheim kommunes hjemmesider finner du informasjon designprogrammet for Torvet. I programmet er det redegjort for de valgene som er gjort for utformingen av de ulike elementene på Torvet, inkludert valgene som er gjort når det gjelder vegetasjon i form av trær, busker, stauder og sommerblomster.

Sommerblomstene som er valgt av prosjektet er lavendel. Lavendel er i utgangspunktet en flott sommerblomst, men den er ikke utpreget lett å få til - særlig ikke tidlig i sommersesongen og på våre breddegrader. Den gjør derfor ikke så mye av seg så tidlig på sommeren.

Vi har nå kommet fram til at vi også i år supplerer med mer lavendel slik vi har gjort årlig siden Torvet sto ferdig. Vi har også blitt enige om at neste sesong, da skal våre gartnere komme med et forslag til endring i beplantning i blomsterkassene. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått om at lavendel gjør lite ut av seg og at det ønskes mer farger på Torvet.

Valg av sommerblomster til Torvet stiller oss overfor noen vanskelige valg. Dette gjelder om vi skal velge en eller to sesonger, farger, høyde, hvilken slitasje blomstene må tåle i forhold til plasseringen, så og si oppe i sittebenkene, og Torvet som arrangementssted med mye folk. Planene for neste års beplantning legges på høsten av våre gartnere og bestillingen av sommerblomstene sendes også i god tid før jul.

På grunn av det vedtatte designprogrammet og bruken av Torvet så er det ikke aktuelt å sette ut frittstående blomsterfat i tillegg til de etablerte blomsterkassene, som danner rammen rundt Torvet. Tiltakene vi ser på til neste år omfatter derfor kun de faste plantekassene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe