Etter en sommer med utbredt skadefelling av grågås, starter nå den tidlige jakta på grågås som mange kommuner har åpnet for.

Under tidlig jakt er det bare tillatt å jakte på dyrket mark og gjødslet beite og i en randsone rundt, og innenfor en bestemt periode på døgnet. Men denne regelen respekteres ikke av alle.

I fjor ble to jegere i Nærøysund kommune bøtelagt med 12000 kroner hver etter ulovlig jakt på grågås. Jakta foregikk fra motorbåt, og jegerne forfulgte gjessene inn i friområdene og fortsatte skytingen der. Etter jakta ble det bare funnet en enslig og tilsynelatende skadeskutt gås igjen av en opprinnelig flokk på rundt 40.

foto
Det synes å råde en ukultur i grågåsjakta, med lovstridig jakt og grusomme avlivingsmetoder av skadeskutte fugler, skriver Jenny Rolness. Foto: Fritz Bekkadal

I 2019 ble et annet tilfelle av ulovlig jakt under tidlig jakt anmeldt i Frøya kommune. Da ble det 27. juli funnet 20 gjess som var dumpet i sjøen med bryststykket skåret ut, etter at jegere hadde skutt vilt mot fuglene fra pickup. Jakta foregikk i friområdet der grågåsa etter regelen skal få være i fred frem til ordinær jakttid. Dumping av haglskutte fugler kan ellers føre til blyforgiftning av andre dyr.

OLAVSFEST: Adressa-samtalen 3. august: Åslaug Haga og Dag O. Hessen om natur vs. utbygging. Se hele programmet her

Når gjessene jaktes i friområdene kan de bli drevet på et for tidlig trekk, før ungene er fullt flygedyktige og før de voksne fuglene er i kondisjon etter mytingen. Et fremskyndet høsttrekk kan føre til at grågåsa vender tidligere tilbake om våren for å rekke å fullføre hekkingen før jakta starter. Det kan gi økte skader på nyspiret mark og føre til mer skadefelling, som tidlig jaktstart i prinsippet skal forhindre.

Det synes å råde en ukultur i grågåsjakta, med lovstridig jakt og grusomme avlivingsmetoder av skadeskutte fugler. De fleste jegere er trolig lovlydige, men jegerorganisasjonene bør likevel rydde opp i holdningene hos sine medlemmer. Når dyr påføres lovstridige lidelser under jakt bidrar det til en rettferdig kritikk av jakt.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe