foto
Une Aina Bastholm, Ola Renolen Foto: Helene Mariussen

Regjeringen og de som støtter den, er fortsatt på ville veier