I Adresseavisen kunne vi den 9. juni lese et innlegg av Daniel Johansen, som er sterkt kritisk til at det bygges veier her i landet. Han fikk seg til å skrive at vi bygger som «villmenn». Den spissformuleringen er direkte respektløs. Faktum er at vi bygger for livet.

Dårlige veier gir ulykker. Før den nye E6 ble bygget gjennom Malvik, gikk en av landets mest trafikkerte veier gjennom boligstrøk. Det førte til ulykker mellom myke trafikanter og harde biler. Selvsagt var det rett å flytte veien. Kapasiteten på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er sprengt for lengst. Da er det akkurat like riktig å utvide den, som det i sin tid var å bygge den. Veier som ikke er dimensjonert til å takle trafikken på dem, skaper ulykker og hindrer folk og varer i å komme frem.

Vi bor i et langstrakt land, med lite folk. Vi er langt unna våre viktigste markeder. Men vi er så heldige å ha unike råvarer, og dyktige bedrifter i distriktene som lager varer folk vi ha. Daniel Johansen tror at alle disse varene kan fraktes på båt. Hadde det bare vært så enkelt.

Selvsagt bør så mye transport som mulig gå på båt og tog. Det må investeres mer i havner og jernbane, og det legger faktisk «Nasjonal Transportplan» opp til. Men vi vil aldri komme utenom at mye transport også må gå på veiene våre. Gode veier er det aller beste virkemiddelet vi har for å gjøre det mulig å drive trygge, lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Alternativet til å bygge gode veier er å sentralisere befolkningen enda mer rundt de største byene.

Trondheim er den største motoren i økonomien i Trøndelag. Det bor langt flere folk her nå enn da dagens veinett ble bygget. Selv om hver enkelt av oss bruker mer kollektivtransport og mindre privatbil enn før, så har trafikken økt. Fordi det er blitt flere av oss. Alternativet til å bygge bedre veier, er å la byen vår og kommunene rundt oss kveles av saktegående køer, og flere stygge ulykker. Vi bygger ikke veier som villmenn. Vi bygger dem for livet. For at barna våre skal ha en trygg skolevei og for at det skal være mulig å drive lønnsomme arbeidsplasser her i landet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe