Jeg er en av deltakerne i ukas sosial ulydighetsaksjoner i Trondheim. Jeg ønsker å gi litt innsikt i hvorfor og hvordan en som har jobbet som sykepleier i snart ti år kan få seg til å sette seg ned på høyt trafikkerte veier og forsinke en hel masse mennesker på vei til jobb i morgenrushet. Til tross for høye bøter og at jeg generelt synes det er utrolig ubehagelig og skummelt.

For tiden studerer jeg biologi på heltid ved NTNU og jobber deltid som sykepleier i akuttmottaket på St. Olavs. Før jeg begynte å studere, jobbet jeg flere år i AMK. Å aktivt blokkere vei og fremkommelighet, er dermed absolutt ikke noe jeg tar lett på. I løpet av arbeidet med aksjonene har alle som skal sitte i veien, måttet øve på å slippe gjennom ambulerende kjøretøy raskt og tydelig.

foto
Astrid Rem, sykepleier og klimaaksjonist Foto: Simon Stenkløv Kystad

Hvorfor velger jeg likevel å gjøre dette? FNs klimapanel, FNs generalsekretær, Stortingets kontrollorgan og det internasjonale energibyrået sier alle at vi må stoppe med oljeleting umiddelbart. De sier vi har 2-3 år på oss til å snu utviklingen og nå utslippstoppen. Derfor engasjerer jeg meg i «Stopp oljeletinga». Målet mitt er å sikre oss, våre barn og barnebarn en fremtid det går an å leve med.

Vi har blitt advart om klimaendringer i over 40 år. I 40 år har folk gjennomført fredelige demonstrasjoner, skrevet debattartikler, signert opprop og gått til valg hvert fjerde år. Likevel skjer ikke de politiske endringene vi trenger for å bremse oppvarmingen til 1,5 grader raskt nok. Hva kan vi gjøre da? Gjennom historien har det vært nødvendig med ikke-voldelig sivil ulydighet for å få til store samfunnsendringer, og gjennomslag for mange viktige demokratiske rettigheter vi tar for gitt i dag. Nelson Mandela, Rosa Parks, Martin Luther King, Ghandi og Suffragettene: Alle disse brukte sivil ulydighet og ble sett på som kriminelle galninger i sin tid.

Norsk oljehistorie er et prakteksempel på styrt industriutvikling. Oljealderen har pågått for lenge - nå er den livsfarlig. Staten må igjen vise lederskap for å ivareta arbeidere og samfunn, og alle våre liv. Nå må regjeringen vise verden hvordan man kan skape et samfunn uten fossile brennstoff.

Konsekvensene av mer oljeleting er en stadig forverring av en allerede livstruende klimakrise. Denne krisen vil bryte ned sikkerheten i Norge, legge til rette for økonomisk kollaps, og eskalere den allerede økende matmangelen. Norge er bare 40 prosent selvforsynt med mat, så faren for sult og skyhøye matpriser er stor. Det er snakk om milliarder av mennesker på flukt de nærmeste 30 årene.

Under et åpent møte i Trondheim ble det gitt en forklaring for både hvorfor sivil ulydighet er nødvendig i dag, og det var mulighet til å snakke med flere fra kampanjen. Å forsinke folk på vei til jobb, er ikke noe jeg synes er gøy, og jeg håper dere som har blitt rammet kan tilgi meg. Jeg vil avslutte med å rette en spesiell invitasjon til politikere, journalister, politi, brann og ambulansepersonell både lokalt og nasjonalt slik at vi kan forstå hverandre bedre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe