foto
Med bilen har innleggsforfatteren tross kø og få parkeringsplasser, 15 minutters margin i hver ende ved full arbeidsdag, akkurat nok til å hente og levere barna. Uten bilen er det umulig å få det til å gå opp. Foto: Ivar Mølsknes

Jeg kjører bil i rushtida fordi jeg må