«Å tilrettelegge for barn og unge inkluderer også god trafikksikkerhet i nærområdene» skriver Aud Bremnes og Steinar Tanem i dette debattinnlegget.

Nå må politikerne i Trondheim ta ansvar og vise at barns trafikksikkerhet, oppvekstvilkår og hensyn til miljøet er viktigere enn økonomisk vinning og profitt.

Skovgårdkrysset er allerede i dag et sterkt trafikkert veikryss, og det danner seg bilkø både morgen og ettermiddag.

Til sammen har Charlottenlund barne – og ungdomsskoler nesten 1200 elever, og en stor andel av barna og ungdommene må krysse FV950/Kockhaugvegen, enten ved Skovgård eller ved Askeladdvegen.

Les også debattinnlegget: Jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på veiene

Årelang kamp

FAU ved barneskolen har i årevis jobbet med å forsøke å bedre trafikksikkerheten, men lite skjer. Imens øker trafikken fordi det flytter mange nye mennesker til Grilstad, og fordi en god del bilister velger å kjøre over Skovgård i stedet for å bruke E6. Samtidig planlegges det store, nye boligutbygginger i bydelen, slik som på Overvik.

Det snakkes fint om at det skal være en landlig og miljøvennlig utbygging, og at det skal tilrettelegges for myke trafikanter. Det er mulig at det vil bli hyggelig å være fotgjenger på Overvik, men hva med i resten av bydelen? Hvordan kan man si at man skal tilrettelegge for barn og unge når trafikksikkerhet i tilgrensende områder tilsynelatende ikke er på agendaen?

Les oggså: Flaggene forsvinner i løpet av natta. Snorene dingler hjelpeløst og forlatt. Trist!

Flere må kjøre E6

Ifølge Bymiljøavtalen skal all vekst i persontrafikken i Trondheim kommune skje med kollektivtransport, sykling og gange. Dette betyr at kollektivtrafikken og myke trafikanter må få et fortrinn fremfor bilistene.

Hvis bilistene i større grad må kjøre E6, vil trafikken reduseres over Skovgård og trafikksikkerheten dermed øke. Derfor må Kockhaugvegen/FV950 på strekningen Skovgård til Askeladdvegen bli miljøgate og stenges for gjennomkjøring for andre enn beboere, kollektivtrafikk og syklister.

Med miljøgate vil barn og unge få en tryggere skolevei, Skovgårdkrysset vil bli avlastet, kollektivtrafikken vil få et nødvendig konkurransefortrinn og det blir mer attraktivt å sykle.

Overvik Utvikling: Å tilrettelegge for barn og unge inkluderer også god trafikksikkerhet i nærområdene.

Rådmann og politikere: Å satse på trafikksikkerhet og miljøvern er viktig og fremtidsrettet. Overvik kan ikke utbygges uten at Kockhaugvegen blir miljøgate.

Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter