St. Olavs hospital blir ikke et fullverdig universitetssykehus før psykiatrisenteret er på plass på Øya.

Styret for sykehuset kommer torsdag sammen til et ekstraordinært møte for å ta stilling til en finaniseringsplan fra administrerende direktør Nils Kvernmo. Sier styret ja til hans forslag, kan senteret være halvveis finansiert. Resten står og faller på at NTNU blir med på resten av et spleiselag.

Historien om psykiatrisenteret er en historie om pengemangel og brutte valgløfter fra rødgrønne rikspolitikere, men også om manglende prioritering av psykisk helsevern. Da siste del av sykehuset ble ferdigstilt i 2013, fantes det ingen konkrete planer for bygging av psykiatrisenteret. Det står heller ikke på Helse Midt-Norges prioriteringsliste over nye byggeprosjekter de nærmeste årene.

For ikke å komme i konkurranse med blant annet nytt sykehus ved Molde, ønsker Kvernmo at St. Olavs hospital selv tar halve regningen. Han vil langt på vei finansiere senteret ved å selge unna bygningsmasse, blant annet Pasienthotellet. Det vil i tilfelle kun bety at bygningene blir solgt, mens det er en forutsetning at driften fortsetter som før.

Det bør ikke lenger være snakk om hvis det blir noe psykiatrisenter. Tiden er allerede overmoden. Psykiatrien har vært et stebarn i helsevesenet lenge nok. I dag er de ulike tilbudene i psykiatrien ved St. Olavs spredt på intet mindre enn elleve steder, mange av dem av en svært dårlig bygningsmessig standard. En samling av psykiatri og somatikk vil innebære at skillet mellom psykisk og fysisk helse blir mindre, og at fagmiljøene kan samarbeide på tvers på en helt annen måte enn i dag.

Hvis styret ved St. Olavs sier ja i torsdagens møte, vil fortsatt mye gjenstå før spaden kan settes i jorda. NTNU ønsker å plassere psykologistudiet og tilknyttede fagmiljøer i senteret, som del av campusutviklingen. NTNU vil ikke bygge ut campus stykkevis og delt. Senteret kan bare komme som en del av helheten i den nye campus ned mot Øya. Den saken er ennå ikke avgjort.

Psykiatrisenterets skjebne ligger slik sett i NTNUs hender. Men et positivt vedtak i styret for St. Olavs vil være et viktig skritt på veien fremover for psykiatrien i vår region.