Kun Trøndelag politidistrikt ga klarsignal til å arrangere et Pride-arrangement tirsdag.

Alle andre steder ble støttemarkeringer avlyst fordi politiet ikke kunne garantere for sikkerheten. Det er dypt urovekkende at trusselsituasjonen er slik at skeive og andre ikke kan samles for å markere samhold, støtte og solidaritet etter masseskytingen i Oslo. Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor ikke andre byer greide det Trondheim greide.

Et par hundre mennesker samlet seg på Torvet i Trondheim tirsdag til en solidaritetsmarkering etter angrepet i hovedstaden sist helg der to mennesker ble drept og flere skadet. Selv om politiet sentralt understreket at trusselvurderingen ikke var geografisk avgrenset, gjorde politiet i Trøndelag en egen vurdering. Den endte med at de ga grønt lys. Politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, møtte også opp på Torvet og stilte seg opp sammen med tilhørerne. Han har åpenbart forstått hvor viktig det er at folk kan samles etter en slik tragisk hendelse. Det er også bra at alle de politiske partiene i bystyret i Trondheim tydelig viser solidaritet med det skeive miljøet. I en kronikk i Adresseavisen hadde de på forhånd oppfordret publikum til å delta på markeringen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser overfor VG at det er ressursmangel som ligger bak vurderingene de andre politidistriktene landet rundt har gjort. Vi håper hun har rett. Ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er grunnleggende rettigheter.

Samtidig er det ingen grunn til å tro at politiet fraråder markeringene av bekvemmelighetshensyn. Trusselnivået er fortsatt høyt og situasjonen uoversiktlig. Mange i Politiets sikkerhetstjeneste og i Oslo-politiet har avbrutt ferien for å delta i etterforskningen. Til NRK tirsdag sa politidirektøren at de håper å kunne gi klarsignal innen noen dager. Det håper vi også. Vi kan ikke leve med at storsamfunnet ikke kan trygge en utsatt minoritet som mer enn noen gang har behov for å samles og oppleve sympati og støtte fra resten av samfunnet.