foto
Sametingsrådet er bekymret for manglende kompetanse om samisk utdanning ved universitetene og høgskolene. De foreslår en samisk forskerskole. Foto: Sametinget

De første stegene for å løse samisk kompetansekrise