foto
En rapport om barnevernet i Østbyen avdekker kritikkverdige forhold. Fra venstre Mette Berntsen, konstituert kommunalsjef Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør Line Øyen, enhetsleder Østbyen Elisabeth Eggen Solem, barnevernleder i Midtbyen og leder av teamet. Foto: Rune Petter Ness

Svikten i barnevernet må ikke skje igjen